طراحی سایت چند زبانه

وبسایت چند زبانه چیست؟

طراحی سایت چند زبانه موضوعی است که برای مخاطبان بین المللی در نظر گرفته شده است و یک وب سایت چند زبانه به یک وبسایت اشاره دارد که از بیش از یک زبان استفاده می کند. یک وب سایت بین المللی ممکن است چند زبانه باشد یا نباشد، دقیقاً همانگونه که یک وب سایت چند زبانه ممکن است بین المللی باشد یا نباشد. سایت های چند زبانه می توانند به اشکال مختلف وجود داشته باشند. یک سایت ممکن است انتخاب زبان را ارائه دهد و سپس مطالب را فقط با یک زبان واحد ارائه کند. یک سایت چند زبانه نیز ممکن است چندین زبان را در همان صفحه مخلوط کند، یا به دلیل اعتقاد بر این که مخاطب چند زبانه است یا به دلیل اینکه ممکن است نیاز به متن خارجی تعبیه شده وجود داشته باشد. فرهنگ لغت آنلاین خارجی نمونه ای از چنین سایتی است.

تیم برنامه نویسی مگنا الیت می تواند طراحی سایت چند زبانه شما را با استاندارد های روز دنیا و طبق آخرین بروزرسانی های جهانی انجام دهد.

طراحی سایت مگنا الیت