نوشته‌ها

گوگل مهم ترین بروزرسانی 5 سال گذشته را انتشار داد. بروز رسانی BERT روی 10% از دستورات جستجو شده تاثیر میگذارد. BERT چیست و چگونه میتواند سئو را تحت تاثیر قرار دهد؟
BERT  مهم ترین بروزرسانی گوگل است.

به گفته ی گوگل، این بروزرسانی بر دستورات جستجو شده ی پیچیده که به محتوا بستگی دارد تاثیر میگذارد.

بر اساس گفته ی گوگل:

” این پیشرفت ها برای بهبود درک زبان، به ویژه جستجو هایی با زبان محاوره ای است. زیرا BERT میتواند به جستجو کمک تا درک دقیق و محتوایی از کلمات جستجو شده داشته باشد و این دستورات را با نتایج مفید تری همراه کند.

به خصوص برای جستجو های محاوره ای و طولانی تر و عباراتی مانند “به” و “برای” که از لحاظ معنایی بسیار مهم هستن، موتور جستجو میتواند محتوا و منظور موجود در کلمات جستجو شده را درک کند. شما میتوانید بصورتی که برای شما حس طبیعی بودن را الغا کند جستجو کنید.”

الگوریتم BERT چیست؟

بیل اسلاوسکی ، متخصص ثبت اختراع در زمینه الگوریتم جستجو BERT را اینگونه توصیف کرد:

” برت یک روش قبل از آموزش پردازش زبان طبیعی است که می تواند بر روی متن بزرگ استفاده شود. این وظایف از قبیل شناخت موجودیت ، بخشی از برچسب زدن به گفتار و پاسخگویی به سؤال از دیگر فرایندهای زبان طبیعی را بر عهده دارد. برت به موتور جستجوی گوگل کمک می کند تا متن زبان طبیعی را از وب درک کند.”